Co to jest CRM?

CRM skrót od customer relationship management przetłumaczony na język polski, oznacza „zarządzanie relacjami z klientami”.
Jest to pewnego rodzaju filozofia w działalności firm, dążąca do działań w wyniku, których najważniejszą wartością jest zadowolenie klienta.

System CRM?

W każdej firmie kontakt z klientem jest najważniejszym obszarem działania. CRM jest narzędziem pozwalającym i pomagającym we wdrożeniu filozofii CRM. Jest on przeznaczony do koordynacji pracy, porządkowaniu procesów sprzedaży i marketingu. W każdej firmie istnieje baza danych klientów, utrzymanie uporządkowanych najistotniejszych danych o klientach i relacjach z nimi jest dużo łatwiejsza dzięki wprowadzeniu CRM.

Co zawiera CRM?

 1. Podstawowe dane o klientach takie jak: nazwę firmy, adres, telefon, imię i nazwisko osoby do kontaktów, NIP, dodatkowe pomocne uwagi.
 2. Wykaz potencjalnych klientów, podstawowe dane ich dotyczące.
 3. Wykaz spotkań i innych kontaktów z klientami.
 4. Możliwości przyszłej współpracy, sprzedaży w odniesieniu do klientów na etapie pozyskiwania.
 5. Kontrakty, informacje o wszystkich umowach i transakcjach
  zrealizowanych w ramach firmy.
 6. Zestawienie wszystkich potencjalnych konkurentów działających w analogicznym i pokrewnym sektorze działania.

Wszystkie informacje zawarte w wymienionych wyżej punktach, odpowiednio usystematyzowane i skatalogowane, są bardzo pomocne podczas prowadzenia akcji marketingowych. Podstawowe informacje o aktualnych i potencjalnych klientach, pozwalają na dokonywanie szybkich transakcji, bez potrzeby szukania potrzebnych danych.

Co daje CRM?

 1. Ułatwia przeprowadzanie efektywnej sprzedaży.
 2. Na podstawie posiadanych informacji pozwala na wybranie najodpowiedniejszej strategi sprzedażowej w oparciu o dane historyczne.
 3. Usprawnia i ułatwia komunikację z klientem na każdym etapie współpracy.
 4. Zgromadzone informacje ułatwiają sprawne zarządzanie klientami.
 5. Ułatwia organizację pracy w oparciu o zbiór najistotniejszych informacji o klientach, sprzedaży, planowaniu i prowadzeniu kontaktów.

Dodaj komentarz