Kiedy nie można przetwarzać danych osobowych?

Ogólne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych zawiera wytyczne dotyczące zbierania oraz przetwarzania danych. Kto może je przetwarzać? Kiedy absolutnie jest to zakazane? O tym wszystkim przeczytasz poniżej.

Czym są dane osobowe?

Według rozporządzenia, dane osobowe to przede wszystkim informacje na podstawie których można jednoznacznie zidentyfikować daną osobę. Są to choćby imię i nazwisko, numer pesel, dane o lokalizacji czy identyfikator internetowy.


Chcesz mieć RODO w porządku? Sprawdź: administrator bezpieczeństwa informacji RODO


Kto może przetwarzać dane osobowe?

Osobą uprawnioną do przetwarzania danych jest Administrator Danych oraz osoby, które otrzymały takie uprawnienia. Jeśli danemu pracownikowi nie są potrzebne konkretne dane, po prostu nie otrzymuje do nich dostępów. W przypadku danych osobowych w przedsiębiorstwie wskazane jest jednak, by każdy pracownik nie ujawniał danych innych osób.

Kiedy nie można przetwarzać danych osobowych?

Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych, kiedy osoba nie jest uprawniona do przetwarzania lub przetwarzanie danych nie jest dopuszczalne. Może to być przypadek, kiedy osoba nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych. Osoba, która popełni to wykorzenię, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności nawet do dwóch lat. Nawet, jeśli nic poważnego się nie stało w związku z przetwarzaniem danych, nadal jest to czyn karalny. Co ważne, osoba poszkodowana wcale nie musi tego zgłaszać, gdyż niedozwolone przetwarzanie danych jest ścigane z urzędu.
Zgoda na przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych osobowych wymaga przede wszystkim pisemnej zgody danej osoby. Często załącznik związany z ochroną danych jest elementem umów. W wielu przypadkach osoba musi udzielić zgody na przetwarzanie danych – przykładowo w procesie rekrutacji, aby pracodawca mógł się skontaktować z daną osobą, musi ona zamieścić klauzulę, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Gdyby ta informacja nie znalazła się w dokumentach aplikacyjnych, zadzwonienie lub napisanie maila do osoby zainteresowanej jest niedozwolone.