Jakie są rodzaje spółek?

W polskim prawie sprawy związane z działaniem na rynku gospodarczym spółek, reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Jest to ustawa z 15. 09. 2000 roku, zawarte w niej przepisy regulują zasady funkcjonowania spółek handlowych.

Rodzaje spółek

Spółki osobowe:

  • spółka jawna
  • spółka partnerska
  • spółka komandytowa
  • spółka komandytowo-akcyjna

Spółki kapitałowe:

  • spółka z ograniczona odpowiedzialnością
  • spółka akcyjna

Spółka Cywilna

Osobnym rodzajem spółki nie posiadającej osobowości prawnej jest spółka cywilna. Jest to rodzaj działalności gospodarczej, którego podstawą jest umowa cywilnoprawna. Umowa w takim charakterze może być zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi.

Spółka Jawna

Rodzaj spółki podobnej do spółki cywilnej. Nie posiada osobowości prawnej, jednakże regulują ją przepisy Kodeksu spółek handlowych. W nazwie wymagane jest nazwisko przynajmniej jednego wspólnika. Spółka wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka Partnerska

Ten rodzaj działalności jest głównie skierowany do osób wykonujących wolne zawody nieprowadzące działalności gospodarczej. Nie posiada ona osobowości prawnej, obowiązują ją przepisy Kodeksu spółek handlowych. Wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W nazwie powinno występować nazwisko przynajmniej jednego wspólnika z dopiskiem „i partnerzy” lub „i partner”.

Spółka Komandytowa

Powszechnie wykorzystywana w przypadku występowania dużych różnic w wysokości wnoszonego kapitału. Umożliwia swobodne ustanowienie odpowiedzialności za zobowiązania i prowadzenie spółki. Podlega regulacji zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. Wymagana jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. W nazwie musi występować dopisek „spółka komandytowa”

Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardzo specyficzny rodzaj spółki w której przynajmniej jeden wspólnik / komplementariusz / odpowiada za zobowiązania, a akcjonariusz jest wolny od takiej odpowiedzialności. Spółka ma charakter osobowy. Podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Najpopularniejszy rodzaj spółki. Może ją utworzyć jedna lub kilka osób. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka ma osobowość prawną, podlega przepisom Kodeksu spółek handlowych. W celu powołania wymagany jest kapitał zakładowy. Minimalny wkład wynosi 5 000 zł. Odpowiedzialność za zobowiązania odpowiada wysokości wniesionego kapitału. Wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Spółka Akcyjna

Do założenia tego rodzaju spółki niezbędny jest kapitał w wysokości co najmniej 100 000 zł. Organizacyjnie przypomina spółkę z o. o. Jej powołanie wymaga aktu notarialnego. Akcjonariusze nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki.

Dodaj komentarz