Jednoosobowa działalność czy spółka?

Kiedy zapada decyzja o podjęciu działalności gospodarczej warto zastanowić się nad formą w jakiej będzie prowadzona.

Jednoosobowa działalność gospodarcza.

W celu podjęcia działalności w formie jednoosobowej wystarczy wykonać kilka prostych działań.

  1. Zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
    Tę czynność należy wykonać najpóźniej przed wykonaniem pierwszej czynności w ramach której będzie wykonywana działalność. Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie miasta lub gminy, w którym będzie prowadzona działalność. We wniosku należy podać własne dane osobowe, nazwę, miejsce wykonywania oraz datę rozpoczęcia działalności. Na podstawie takiego zgłoszenia urząd sam dokonuje rejestracji w GUS jak również powiadamia odpowiedni urząd skarbowy i ZUS. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną.
  2. Podejmując działalność należy dokonać wyboru formy opodatkowania, jeśli będzie ona inna od ogólnej, trzeba złożyć odpowiednią informację w urzędzie skarbowym.
  3. Nowy przedsiębiorca wyposażony w uprawnienia może rozpoczynać działalność gospodarczą.

Taka forma jest dobrym rozwiązaniem dla osób planujących wykonywać działania na stosunkowo małą skalę. Dotyczy ona głównie usług, handlu i niewielkich rozmiarów produkcji. Zaletą takiego rozwiązania jest samodzielne podejmowanie decyzji związanych z prowadzoną firmą. Odpowiedzialność za wszystkie aspekty działalności również jest jednoosobowa.

Największą wadą takiego rozwiązania jest ponoszenie odpowiedzialności finansowej całym posiadanym majątkiem swoim i rodziny jeśli ie zostało to odpowiednio zabezpieczone przed rozpoczęciem działania.

A może spółka?

Kiedy przedsiębiorstwo się rozrasta i występuje zapotrzebowanie na dodatkowy kapitał, warto pomyśleć o przyjęciu wspólnika i założeniu spółki.

Najczęściej spółka przyjmuje formę spółki cywilnej. Tworzy się ją podpisując odpowiednio przygotowaną umowę.
Wadą spółki cywilnej jest pełna, solidarna odpowiedzialność wspólników całym majątkiem za ewentualne zobowiązania spółki.

Spółka z o. o.

Podejmując decyzję o przyłączeniu wspólnika warto podjąć wyzwanie i założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka forma dokapitalizowana jest bardzo bezpieczna, ponieważ wspólnicy ponoszą odpowiedzialność do wysokości posiadanego kapitału zakładowego i majątku spółki. Majątek osobisty wspólników i ich rodzin pozostaje bezpieczny.

Niedogodnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Aby sprostać temu zadaniu potrzebna jest wiedza z zakresu prowadzenia ksiąg lub zlecenie tego firmie zewnętrznej.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.