Kto potrzebuje kasy fiskalnej?

W 1993 roku w Polsce wprowadzono podatek od towarów i usług VAT. Następstwem tego było zobligowanie…

Kiedy firma jest vatowcem?

Przed założeniem działalności gospodarczej należy dokładnie przemyśleć wszystkie z tym związane aspekty. Podstawowe sprawy wymagające określenia…

Prawo pracy – zmiany w 2019

Od 2019 roku nastąpiły bardzo ważne zmiany w Kodeksie Pracy, dotyczą one jednakowo świadectw pracy, szczególnych…