Kto potrzebuje kasy fiskalnej?

W 1993 roku w Polsce wprowadzono podatek od towarów i usług VAT. Następstwem tego było zobligowanie określonych grup podatników do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. W pierwszym momencie obowiązek ten zaczął dotyczyć handlu. Wraz z upływem lat kolejne grupy przedsiębiorców obowiązane zostały do używania kas fiskalnych.

Nowe technologie oraz coraz powszechniejsze stosowanie w obiegu płatności bezgotówkowych wymuszały wprowadzanie modyfikacji w całym systemie rejestracji sprzedaży.

Dziś nikogo nie dziwi, że w najmniejszym nawet punkcie handlowym każda sprzedaż podlega rejestracji za pomocą kasy fiskalnej. Handel przetarł szlaki dla następnych dziedzin gospodarki w stosowaniu kas fiskalnych.

Tak jak wszędzie tak i na tym polu występują pewne złagodzone rygory. Dotyczą one zwłaszcza nowo powstające podmioty gospodarcze oraz te o najniższych obrotach. Jeżeli obroty w sprzedaży detalicznej na rzecz osób fizycznych nie przekraczają 20 000 zł kasa fiskalna nie jest obowiązkowa.

Zmiany dotyczące obowiązku posiadania kas fiskalnych.

Kasy fiskalne ma dwa podstawowe zadania:

 • ewidencjonowanie sprzedaży na potrzeby podatku dochodowego
 • ewidencjonowanie sprzedaży na potrzeby podatku VAT

W celu uszczelnienia systemu poboru podatków w tym zwłaszcza podatku VAT w 2019 roku znowelizowano ustawę o podatku od towarów i usług i na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku zmieniono zasady dotyczące kas fiskalnych.
Zgodnie z tym rozporządzeniem stopniowo wycofywane zostaną z rynku stare modele kas dokonujących zapisów sprzedaży w pamięci cyfrowej urządzeń. Nowe kasy podlegać będą musiały połączeniu online z Centralnym Repozytorium Kas.


Posnet. Sprawdź nasze terminale płatnicze


Terminy wprowadzania kas online

Pierwsze kasy fiskalne online wprowadzane zostaną stopniowo. Jako pierwsi obowiązek ich stosowania będą miały te grupy podatników, którzy do tej pory nie mieli obowiązku ich posiadania i są to:
od 1 stycznia 2020 roku

 • warsztaty samochodowe
 • warsztaty wulkanizacyjne i wymiany opon
 • stacje benzynowe i punkty sprzedaży olejów silnikowych oraz gazu

od 1 lipca 2020 roku

 • restauracje oraz placówki gastronomiczne
 • usługi hotelarskie
 • sprzedaż węgla i innych materiałów opałowych wytwarzanych z węgla

od 1 stycznia 2021 roku

 • fryzjerzy i zakłady fryzjerskie
 • kosmetyczki i salony kosmetyczne
 • prawnicy
 • budowlańcy
 • lekarze, dentyści, gabinety lekarskie
 • obiekty świadczące usługi typu fitness

W wymienionych branżach i obiektach obowiązują nowe zasady dotyczące kas fiskalnych, muszą tam być rejestrowane kasy fiskalne online.
Wszystkie pozostałe niewymienione w rozporządzeniu grupy użytkowników kas fiskalnych będą musiały stopniowo przechodzić na nowe rozwiązania online. Stare typy kas, rejestrujące sprzedaż w formie zapisu elektronicznego, będą w sprzedaży do 31 grudnia 2022 roku.

Dodaj komentarz