Co to jest SCRUM?

SCRUM jest zbiorem ram postępowania, które wykorzystywane są do tworzenia oprogramowania, a najczęściej wykorzystywane jest w tych przedsiębiorstwach, które je wytwarzają.

Źródłem tego określenia jest rugby i oznacza ono grupę zawodników, która kotłuje się wokół piłki po wznowieniu meczu. A SCRUM w biznesie wywodzi się z sektora produkcyjnego i miał służyć m. in. w branży motoryzacyjnej oraz komputerowej.

Podział ról i ramy postępowania w organizacji projektu.

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za wykonywanie danego zadania jest członek zespołu, który podlega scrum masterowi, a on odpowiedzialny jest za to, żeby zadanie było wykonane w zgodzie z określonymi w grupie zasadami. Za część finansową odpowiedzialny jest właściciel projektu (Product Owner).

Ramy postępowania określone są przez cztery czynniki, które określane są podczas planowania projektu. Pierwszym z nich są ramy czasowe (sprint), które są stosunkowo niewielkie (do dwóch tygodni).

W drugim punkcie określa się elementy, które mogą sprawić problem podczas wykonywania zadania (np. czasochłonność lub trudność w opanowaniu technologii koniecznej do wykonywania obowiązku), innym jest lista zadań do zrealizowania, a ostatnim- zbiór zasad, które określają zakres obowiązku zespołu (musi być on zatwierdzony przez wszystkich jego członków).

Proces zgody w ramach postępowania SCRUM, uwzględniać musi takie elementy organizacyjne jak:

  1. Planowanie ram czasowych, które obejmować powinno cały sprint, oraz listę zadań do realizacji w tym okresie;
  2. Rozmowy na temat realizacji, planowania i projektu wykonania zadania, a także oszacowanie zadania w SP;
  3. Spotkanie z klientem w celu przedstawienia mu wykonanych zadań w ramach sprintu. Musi to być wartość dodana (np. działający moduł) oraz weryfikacja, czy cel sprintu został osiągnięty.
  4. Analiza minionego sprintu i wyciąganie wniosku, aktualizacja kontraktu scrumowego, która powinna odpowiadać założeniom zespołu;
  5. Codzienne spotkania, których celem jest określenie etapu realizacji bieżących zadań i sposobów, które mają zbliżyć nas do wykonania określonego celu sprintu.

Dodaj komentarz