Do czego jest potrzebny dział marketingu w firmie?

Każdy przedsiębiorca musi prowadzić jakiekolwiek działania służące temu, by klienci skorzystali z oferty prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.

Im większa firma, tym rzecz staje się coraz bardziej skomplikowana i, żeby reklama skutecznie dochodziła do potencjalnego klienta, należy skoordynować wiele zasobów firmy- reklamy telewizyjne czy na serwisie takim jak YouTube nie są już prostym tekstem SEO, który zostanie napisany przynajmniej przez część copywriterów.

Takie działania przybierają nazwę zarządzania marketingowego.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie w danej firmie, mają zadanie kierować zasobami przedsiębiorstwa tak, by określone w firmie cele zostały osiągnięte w sposób skuteczny i sprawny, a zasobami przedsiębiorstwa mogą być zasoby ludzkie, finansowe, informacyjne, rzeczowe, a także wiedza lub know- how.

Zarządzanie marketingowe służy do integracji marketingu z innymi funkcjami przedsiębiorstwa i ocenienie skuteczności działań związanych z marketingiem przez pryzmat rynku.

Cechy zarządzania marketingowego.

  1. Głównym instrumentem takiej działalności jest plan strategiczny;
  2. Skuteczność działań oceniana jest z perspektywy dłuższego wycinka czasu;
  3. W stosunku do przedsiębiorstwa wykorzystywane jest podejście holistyczne oraz powoduje integrację wokół jego celów strategicznych;
  4. Dostosowanie działań marketingowych do zmieniającej się sytuacji na rynku;
  5. Odpowiedzialność za realizację zarządzania marketingowego spada na osoby będące na najwyższym szczeblu zarządzania.

Zarządzanie wizerunkiem firmy.

Jest to sprawa niemniej ważna, gdyż wpływa to na kreowanie wizerunku na rynku. Ludzie chętniej skorzystają z firmy doświadczonej, mającej pozytywne recenzje. Jest to źródłem przewagi przedsiębiorstwa nad konkurencją.

Pojęciem związanym z wizerunkiem firmy jest jej tożsamość, które określa to, jak firma chce być postrzegana, a to później przenosi się na społeczeństwo (oraz przyszłych klientów), dlatego większe przedsiębiorstwa poświęcają czas na badanie tego, jak są one postrzegane.

Dodaj komentarz