Czym zajmuje się UOKiK w ramach swojej działalności

Warto znać zadania oraz czym na co dzień zajmuje się UOKIK. Nigdy nie wiadomo, kiedy się nam one przydadzą. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

CZYM JEST UOKiK?

UOKiK to nic innego jak “Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów” Działania zatrudnionych w nim urzędników mają charakter antymonopolowy, który na mocy ustanowionego prawa w Polsce wywiera wpływ wobec działań wielu firm.

Urząd ten został powołany do życia przez parlament twój mały i samego premiera dnia: 16 lutego 2007 roku. Urzędowi przewodniczy prezes, który jednocześnie pełni funkcję centralnego i organu w administracji państwowej. Odpowiada on za swoje działania bezpośrednio przed premierem Rzeczypospolitej Polskiej.

JAKIE ZADANIA ZOSTAŁY POSTAWIONE PRZEZ UOKiK?

Głównym zadaniem realizowanym przez UOKiK jest regulowanie i kształtowanie polityki antymonopolowej, a także polityki ochrony konsumentów przed nieuczciwym praktykami stosowanymi przez firmy na polskim na rynku.

Oprócz tego UOKiK zajmuje się tworzeniem opinie oraz projektów wspierających pomoc w przestrzeni publicznej i merytoryczne wsparcie przeprowadzanych kampanii na terenie kraju. Przedmiotem tych kompanii jest aktywne informowanie społeczeństwa polskiego o przysługującej mu: ochronie konsumentów przed nadużyciami. Zarówno sam urząd, jak i Prezes UOKiK nie zajmują się sprawami indywidualnymi. Podejmują interwencję dopiero w sprawach zbiorowego naruszenia rynkowych przepisów antymonopolowych. Jedynie UOKiK może wszcząć postępowanie wyjaśniające i karne po otrzymaniu powyżej 1 tysiąca skarg kierowanych pod adresem konkretnego podmiotu od indywidualnych osób.

DODATKOWE UPRAWNIENIA PREZESA UOKiK

Prezes UOKiK stojący na straży przestrzegania przez firmy w Polsce praw konsumentów posiada jeszcze inne uprawnienia i kompetencje, są nimi:

  1. Przygotowywanie przepisów oraz informowania o ich istnieniu społeczeństwo polskie, o przysługujących.
  2. Osobiście prowadzi oraz nadzoruje postępowania w sprawach nieuczciwych praktyk, które niewątpliwie naruszają wspólne dobro i zbiorowe interesy konsumentów. Prowadzone postępowanie może zakończyć się nałożeniem kary na firmę przez Prezesa UOKiK.
  3. Prezes zarządzający UOKiK-iem może zabraniać, czyli zakazać praktykowania niepożądanych działań, a także ma prawo nakazywać usunięcia skutków celowego i zamierzonego wprowadzania klientów w błąd. Dysponuje również możliwością nakładania dotkliwej kary pieniężnej na dany podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeśli zostanie udowodniona mu wina.

Pamiętajmy o tym, żeby w razie czego korzystać z pomocy UOKiK w sprawach zbiorowego pozwu. Daje to nam, w naszej świadomości większe poczucie bezpieczeństwa. Tego, że nie jesteśmy sami na placu boju. W sytuacji, kiedy jakaś firma podejmuje się nieczystych działań “no fair play” wobec nas konsumentów.