Na czym polega inteligencja budynków?

Budynek to obiekt architektoniczny stworzony przez człowieka. Jest konstrukcją martwą, nie myśli, nie czuje, ale może być wyposażony w tak zwaną sztuczną inteligencję, która sprawia, iż zwykłemu Kowalskiemu wydaje się, że budynek potrafi samodzielnie podejmować decyzje i sterować sobą tak, aby sprostać wszelkim oczekiwaniom jego użytkowników. Na czym polega inteligencja budynków i czym się wyróżniają budynki w nią wyposażone?

Inteligentne budynki – definicja

Inteligentny dom, zgodnie z wyznacznikami European Inteligent Building Group (EIBG), oznacza budynek, który – dzięki zaawansowanym technologicznie systemom – maksymalnie zwiększa efektywność działań użytkowników, pozwalając w ten sposób na sprawne zarządzanie jego zasobami. Jednocześnie minimalizuje w ten sposób koszty jego eksploatacji. Inteligentne obiekty budowlane znajdują się w wielu miastach. Są to takie kompleksy jak:
• szpitale,
• lotniska,
• kampusy uniwersyteckie,
• biurowce,
• apartamentowce,
• muzea,
• hotele.
Wszystkie te obiekty architektoniczne wykorzystują systemy, które charakteryzują inteligentne budynki. Są to na przykład terminale mobilne, alarmy, systemy wykonawcze czy profesjonalne instalacje multimedialne. Inteligentne domy wykorzystują optymalizację czterech podstawowych elementów. Jest to współpraca ich konstrukcji, systemów usług i zarządzania oraz relacji między nimi. Taki budynek posiada więc określone, ściśle powiązane i zintegrowane ze sobą systemy zarządzające, które wykorzystując dane zebrane ze swoich podsystemów oraz na podstawie ustalonych algorytmów, automatycznie reagują na występujące w ich otoczeniu zmiany.

Nowoczesne technologie

Za inteligencją budynków stoją najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane technologicznie systemy, które dbają o jak najbardziej optymalne wykorzystanie zasobów środowiska, w którym zostały zamontowane. Systemy są dostosowane do zadań, które mają spełniać obiekty, w których zostały zainstalowane. Inne więc będą nowe technologie w hotelarstwie, a jeszcze inne w apartamentowcach. W jednych budynkach na pierwszym miejscu będzie dbałość o ich energooszczędność czy bezpieczeństwo, a w innych najważniejsza okaże się rola w temacie rozwiązań multimedialnych. Instalacja audiowizualna, systemy multimedialne mają olbrzymie znaczenie w centrach kongresowych, biznesowych. Wykorzystują je również na przykład muzea interaktywne. Inteligentne budynki muszą również dotrzymać kroku technicznemu postępowi, dlatego dzisiaj już nikogo nie dziwi starowanie domem przy pomocy smartfona. Zmiany na rynku nieruchomości są skutkiem rewolucji cyfrowej, ale nie tylko. Są również wynikiem coraz większych wymagań nowych pokoleń, które kochają nowe technologie i chcą z nich korzystać na co dzień.