Jak zacząć własny biznes?

Pierwszym krokiem będzie przejrzenie, jakie są moje umiejętności, co nam sprawia przyjemność i do czego można to wykorzystać. Jest to bardzo istotne, gdyż możemy spędzić nawet całe życie na prowadzeniu działalności gospodarczej, więc warto, by codzienne czynności wykonywane z pasją.

Jak już będziemy wiedzieli, co chcemy zrobić, to może okazać się, że potrzebne nam będzie dofinansowanie, o które można się starać z Urzędu Pracy (po spełnieniu wymogów formalnych) lub ze środków Unii Europejskiej.

Może się okazać, że owo dofinansowanie będzie za niskie w porównaniu do naszych potrzeb (Unia Europejska finansuje do sumy wynoszącej ok. 20000 zł, co nie jest zbyt dużą kwotą, jak na potrzeby małego przedsiębiorstwa, chociaż zależy to od charakteru prowadzonej przez nas działalności). Trzeba zastanowić się również, jaką formę prawną będzie miało nasze przedsiębiorstwo.

Kolejnym krokiem jest wpis do CEiDG. Żeby wykonać wpis, należy najpierw dowiedzieć się, jak nasza działalność będzie kwalifikowana w Polskiej Kwalifikacji Działalności, wybrać jej nazwę (musi ona zawierać nasze imię oraz nazwisko) oraz formę opodatkowania, chociaż w niektórych przypadkach jest ona narzucona przepisami prawa.

Jest kilka dróg do założenia działalności:

  1. Urzędowa– wypełniamy wniosek o wpis do CEiDG i zanosimy do urzędu. Data założenia działalności, którą wpisujemy we wniosku, może być wcześniejsza niż data jego złożenia;
  2. Telefoniczna– Można zarejestrować pod numerem telefonu 801 055 088 lub 22 765 67 32 od godz. 8. 00 do 16. 00 w dni powszednie. Żeby to zrobić, przedtem należy posiadać już wszystkie informacje potrzebne do założenia działalności;
  3. Drogą internetową– na stronie CEiDG, jeśli posiadasz już profil zaufany (który jest bezpłatny) lub przez konto bankowe.

Bardzo ważną sprawą, będzie założenie strony internetowej (w przypadku, gdy jest konieczność jej prowadzenia) i profilu firmy na portalu społecznościowym, żeby umożliwić kontakt swoim przyszłym klientom, przedstawienie usług w Internecie i założenie wizytówki Google.

Dodaj komentarz