Toksyczny związek – oznaki niezdrowej relacji

Toksycznemu związkowi często towarzyszą intensywne uczucia oraz wzajemne uzależnienie partnerów od siebie. W przeciwieństwie do szczęśliwej miłości, wiąże się on z negatywnym obciążeniem i cierpieniem.

Nie zawsze jednak partner świadomie podejmuje się toksycznego zachowania. Bywa również, że jest to działanie obustronne. Po czym w takim razie poznać, że mamy do czynienia z toksycznym związkiem? Jak sobie z nim poradzić?

Oznaki toksycznego związku – jak je rozpoznać?

W toksycznym związku przede wszystkim brakuje poczucia bezpieczeństwa. Nie ma w nim miejsca na wzajemny szacunek, oparcie, samorealizację i wspólne przezwyciężanie problemów. Taką relację można najprościej rozpoznać analizując zachowania partnera. Jeśli poniższe oznaki pojawiają się zbyt często, oznacza to prawdopodobnie, że mamy do czynienia z toksyczną miłością.

Ciągła kontrola i chorobliwa zazdrość

Toksyczny partner nieustannie kontroluje życie najbliższej osoby. Coraz bardziej ogranicza jej przestrzeń osobistą. Często dzwoni, żeby wypytać, gdzie ona jest i co robi. Jest także zazdrosny o współpracowników partnera, jego przyjaciół, a nawet znajomych tej samej płci. Kolejnym niepokojącym objawem chorobliwej zazdrości jest również sprawdzanie telefonu bliskiej osoby, przeszukiwanie jej komputera, korespondencji oraz włamywanie się do jej mediów społecznościowych. Może również dojść do kontrolowania tego z kim, kiedy i gdzie partner wychodzi, oraz jak się ubiera. Wielu toksycznych partnerów stara się nawet odciąć drugą osobę od jej najbliższych.

Utrata poczucia własnej wartości

W zdrowym związku partnerzy wspierają się nawzajem, widzą i doceniają zalety drugiej osoby. Jeśli jednak jest coś, co im w sobie przeszkadza, starają się konstruktywnie krytykować siebie nawzajem, by mogli jak najszybciej rozwiązać problem lub coś w sobie zmienić. Natomiast w przypadku toksycznego związku, partner skupia się na wadach i słabych stronach najbliższej osoby. Nie wspiera jej ani nie komplementuje. Przede wszystkim atakuje, krytykuje, a nawet ośmiesza i poniża (niejednokrotnie w obecności innych). Toksyczny partner stara się zmienić charakter bliskiej osoby oraz pozbawić ją poczucia własnej wartości i pewności siebie. Dzięki temu zyskuje nad nią jeszcze większą kontrolę. Przede wszystkim dlatego, że osoba ta, przez trwanie w takiej niszczącej relacji, coraz bardziej wierzy, że nie posiada żadnych dobrych cech. Przez to również zaczyna uważać, że nie ma szans na znalezienie lepszego partnera w przyszłości.

Częste kłótnie

Kłótnie zdarzają się w każdym związku, jednak w tym toksycznym są wręcz na porządku dziennym. Ponadto sposób ich przeprowadzania jest zupełnie inny niż w przypadku zdrowej relacji. Przede wszystkim takie spory nie służą rozwiązaniu problemu, przezwyciężeniu konfliktu ani dążeniu do wspólnego dobra. Kłótnia ma w takim związku dawać możliwość pozbycia się własnych frustracji, mszczenia się na partnerze oraz walki o własne racje. Toksyczny partner obwinia drugą osobę o wszystko, czasem nawet krzyczy na nią i ją wyzywa. Zdarza się również, że kłótnie oraz związane z nimi negatywne działania sprawiają mu przyjemność. Toksyczny partner nigdy nie przeprasza i wymaga starania się o związek tylko i wyłącznie od drugiej osoby.

Izolowanie się i tzw. „ciche dni”

Przez ograniczenie kontaktu z partnerem i nie odzywanie się do niego, toksyczna osoba przestaje spełniać jego podstawowe potrzeby, a także się nim interesować. Jest to forma kary, polegająca na tworzeniu emocjonalnego dystansu. Toksyczny partner izoluje się lub dąsa, ignoruje uczucia drugiej osoby i nie okazuje wobec niej empatii. Gdy ta zaczyna czuć się odrzucona, jej obawy i odczucia są bagatelizowane lub odsuwane na dalszy plan. Najczęściej tzw. „ciche dni” mijają dopiero, gdy toksyczna osoba znudzi się trwaniem w takim stanie, lub gdy partner ją przeprosi (nawet jeśli nie ma tak naprawdę za co).

Sprawdź, jak można się odkochać. Na stronie http://www.uwodzenie.org/jak-sie-odkochac/ znajdują się sposoby i techniki – sprawdź!

Rezygnacja z własnych potrzeb, celów i marzeń

W przeciwieństwie do zdrowej relacji, w toksycznym związku nie można liczyć na wsparcie. W imię pozornego wspólnego dobra partner wymusza na bliskiej osobie rezygnację z własnej przestrzeni i indywidualnych celów. Prawdziwa miłość daje możliwość realizowania się wspólnie oraz indywidualnie, posiadania wspólnego i indywidualnego stylu życia oraz pasji. Ta toksyczna jedynie ogranicza i powoduje stopniowe wyrzekanie się siebie. Ostatecznie może dojść do tego, że partner coraz częściej i bardziej dosadnie będzie manifestował brak akceptacji wobec potrzeb i celów drugiej osoby. Dzięki temu osoba ta zupełnie zrezygnuje z własnych przyjemności, zainteresowań i planów.

Przemoc emocjonalna i fizyczna

Strach przed reakcją drugiej osoby jest również jedną z ważniejszych oznak toksycznego związku. Partner zwykle boi się zrobić coś samodzielnie lub za każdym razem obawia się konsultowania swoich planów, potrzeb lub pomysłów z bliską osobą, ponieważ chce uniknąć awantur i wybuchów agresji. W wielu przypadkach dochodzi także do przemocy fizycznej oraz psychicznej. Toksyczny partner potrafi szantażować emocjonalnie bliską osobę, by była bezwolna i by czuła, że nie będzie jej łatwo odejść. Może nawet grozić, że zrobi krzywdę sobie lub partnerowi. Nieustannie manipuluje i zastrasza, przez co bliska osoba boi się go zostawić, ponieważ obawia się konsekwencji swojej decyzji.

Co robić, gdy jest się w toksycznym związku?

W każdym związku zdarzają się gorsze dni, ważne jest jednak by zachować w nim odpowiednią równowagę i kierować się zdrowym rozsądkiem. Jeśli któraś z powyższych oznak zbyt często przejawia się u partnera, można skonsultować się z terapeutą lub innym specjalistą. Jednak naprawa takiej toksycznej relacji będzie wymagała sporo czasu i wysiłku od obu stron. Rozmowa ze specjalistą może pomóc uzmysłowić partnerowi co robi źle i uzdrowić relację. Może również ułatwić drugiej osobie odejście z toksycznego związku. Niestety nie zawsze udaje się naprawić relację między partnerami. W takim wypadku najlepiej zakończyć związek.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *