Polish (Poland)English (United Kingdom)

Inżynieria Bezpieczeństwa
Misja witryny

INFORMATOR:

Nakładem wydawnictwa Wojskowej Akademii Technicznej ukazała się monografia

"Modelowanie w inżynierii bezpieczeństwa" (spis treści)więcej

  

Nakładem wydawnictwa Wojskowej Akademii Technicznej ukazała się monografia

"Wspomaganie decyzji w bezpieczeństwie" (spis treści)więcej

 


Misją wortalu „Inżynieria Bezpieczeństwa” jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach bezpieczeństwa podmiotów, tj. ludzi, organizacji, obiektów, jednostek terytorialnych itp. oraz obowiązujących i przygotowywanych unormowaniach prawnych,  organizacji, metodach i środkach zapewnienia bezpieczeństwa  funkcjonowania tych podmiotów.

Adresowany jest, przede wszystkim, do więcej

Na stronach wortalu „Inżynieria Bezpieczeństwa” zamieszczane będą więcej
 

© 2009 ptib.pl - Inżynieria bezpieczeństwa