Polish (Poland)English (United Kingdom)

Security Engineering
Misja witryny

INFORMATOR:

Studia magisterskie w specjalnościach
ochrony obiektów Infrastruktury Krytycznej
w Instytucie Optoelektroniki WAT - więcej

 


Misją wortalu „Inżynieria Bezpieczeństwa” jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach bezpieczeństwa podmiotów, tj. ludzi, organizacji, obiektów, jednostek terytorialnych itp. oraz obowiązujących i przygotowywanych unormowaniach prawnych,  organizacji, metodach i środkach zapewnienia bezpieczeństwa  funkcjonowania tych podmiotów.


        Adresowany jest, przede wszystkim, do:

 • osób funkcyjnych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego: kraju, województwa, powiatu, gminy, organizacji, instytucji, zakładu, itd.;
 • osób zajmujących się doskonaleniem skuteczności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, tj.: pracowników naukowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, analityków i projektantów systemów bezpieczeństwa, projektantów sprzętu stosowanego do zapobiegania zagrożeniom i przeciwdziałania im oraz systemów komputerowego wspomagania zarządzania bezpieczeństwem i kierowania ratownictwem;
 • osób stojących przed problemem wyboru kierunku studiów. To dla nich zamieszczamy informację o trzech kierunkach kształcenia dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa: „Inżynieria Bezpieczeństwa”, „Bezpieczeństwo wewnętrzne” i „Bezpieczeństwo narodowe”;
 • studentów realizujących prace dyplomowe tematycznie związane z zagadnieniami bezpieczeństwa;
 • doktorantów i habilitantów podejmujących i realizujących rozprawy w dyscyplinie naukowej  „Inżynieria Bezpieczeństwa”;
 • kadry naukowej oraz nauczycieli akademickich związanych z problematyką inżynierii bezpieczeństwa;
 • nauczycieli szkół ponadpodstawowych prowadzących przedmiot „Przysposobienie Obronne”;
 • uczestników procesów legislacyjnych związanych z bezpieczeństwem;
 • osób chcących wymienić: spostrzeżenia, uwagi i propozycje w zakresie doskonalenia bezpieczeństwa cywilnego  i publicznego – w ramach przewidzianego forum.
 

Na stronach wortalu „Inżynieria Bezpieczeństwa” zamieszczane będą :

 • artykuły naukowe, na stronach wirtualnego czasopisma naukowego  zatytułowanego „Zagadnienia Inżynierii Bezpieczeństwa”. Jego misją będzie prezentacja wyników prac naukowo – badawczych w zakresie szeroko rozumianej inżynierii bezpieczeństwa;
 • znaczenie i interpretacja pojęć używanych przy rozpatrywaniu zagadnień dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Żywimy nadzieję, że „Leksykon”  będzie pomocny przede wszystkim tym, którzy stawiają pierwsze kroki w tej problematyce;
 • unormowania prawne dotyczące bezpieczeństwa: Ustawy Sejmowe, Rozporządzenia Rady Ministrów, zarządzenia resortowe i szefów służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, wykładnie i komentarze do zarządzeń;
 • informacje o wszelkich formach i realizatorach  kształcenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa:  na poziomie wyższym i średnim, studiach podyplomowych oraz szkolenia na  kursach specjalistycznych. Informacje obejmą: standardy kształcenia, propozycje programów i wybrane materiały dydaktyczne;
 • informacje o formach i realizatorach  edukacji społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa;
 • kalendarium wydarzeń związanych z  bezpieczeństwem;
 • reklamy wszelkiej działalności i artefaktów  oraz ich zastosowań, zwiększających poziom bezpieczeństwa.
 

© 2009 ptib.pl - Inżynieria bezpieczeństwa